Đề xuất phí thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi 3-5,8 triệu đồng

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực chăn nuôi, trong đó đề xuất mức phí thẩm định thực tế cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi do Cục Chăn nuôi thực hiện là 3-5,8 triệu đồng/lần. Đồng thời, mức phí thẩm định trang trại quy mô lớn đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi lần đầu là 2,3 triệu đồng và tái thẩm định là 250.000 đồng.

Bộ Tài chính dự thảo thông tư hướng dẫn mức thu và sử dụng phí trong lĩnh vực chăn nuôi, mức phí thẩm định cấp giấy phép xuất khẩu giống vật nuôi

Bộ Tài chính đề xuất mức phí thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi do Cục Chăn nuôi thực hiện là 3-5,8 triệu đồng. Ảnh: Thời Báo Ngân hàng.

Ngoài ra, dự thảo còn đề xuất mức phí thẩm định cấp giấy phép xuất khẩu giống, sản phẩm giống vật nuôi trong danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo là 850.000 đồng. Bên cạnh đó, mức phí công nhận dòng, giống vật nuôi mới là 750.000 đồng. Thêm nữa, mức phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thức ăn chăn nuôi lưu hành tự do tại Việt Nam được đề xuất là 350.000 đồng.

Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị thực hiện thu phí theo quy định.

Dự thảo thông tư cũng hướng dẫn tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo Nghị định 120/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Phí và lệ phí, được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định và nộp 10% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Bài viết liên quan