Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SID): LNTT 9 tháng giảm 16% xuống 45,4 tỷ đồng

Năm 2020 công ty chỉ đặt kế hoạch rất khiêm tốn với mục tiêu 750 triệu đồng LNTT.

sài gòn co.op, SID, báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thị trường chứng khoán

CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (mã chứng khoán SID) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu cả quý đạt 16,33 tỷ đồng, giảm 2,6% so với quý 3/2019. Điểm nhấn của Sài Gòn Co.op là lãi thu về từ hoạt động liên doanh liên kết vẫn ổn định ở mức trên 13 tỷ đồng như cùng kỳ năm ngoái.

Trừ các loại chi phí phát sinh, quý 3 Sài Gòn Co.op báo lãi sau thuế 16,2 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với số lãi 17,2 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu Sài Gòn Co.op đạt 56,1 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 45,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 42,3 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, dù năm 2019 công ty vẫn lãi trước thuế hơn 27 tỷ đồng, nhưng đặt mục tiêu kinh doanh năm 2020 lại rất thấp với 36,9 tỷ đồng doanh thu và chỉ 750 triệu đồng lãi trước thuế. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Sài Gòn Co.op đã vượt 52% kế hoạch doanh thu, còn lợi nhuận trước thuế gấp đến 60 lần chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

Thái Mạnh

Bài viết liên quan