Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI): Quý III/2020 lợi nhuận tăng do sản lượng bán tăng 37,32%

Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (Mã chứng khoán: DRI – sàn UPCoM) công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Theo đó, trong quý III/2020 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 144,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 11,4 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 27,7% và 75,4% so với quý III/2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 25% lên 31%.

Doanh nghiệp cho biết, trong quý III/2020 mặc dù giá bán bình quân giảm 5,67% nhưng sản lượng bán tăng tới 37,32% đã giúp lợi nhuận tăng mạnh trong kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 280,9 tỷ đồng, bằng 78,6% so với cùng kỳ và lỗ 10,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lời 14,7 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 524,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 34,3 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức dự kiến là 3%.

Trong 9 tháng đầu năm, điểm tích cực là dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 55,95 tỷ đồng, doanh nghiệp dùng dòng tiền hoạt động kinh doanh để đầu tư mở rộng, chia cổ tức và trả bớt nợ vay cho cổ đông. Có thể thấy quý III/2020 lợi nhuận có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, đồng thời dòng tiền hoạt động kinh doanh đủ phục vụ hoạt động mở rộng của doanh nghiệp.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 10% về 1.193,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 1.003,4 tỷ đồng, chiếm 84% tổng tài sản; tồn kho là 60,5 tỷ đồng, chiếm 5,1% tổng tài sản.

Trong đó, tài sản cố định có tới 867,8 tỷ đồng là vườn cây lâu năm, 97,3 tỷ đồng là nhà cửa, vật kiến trúc.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 39,9 tỷ đồng về 401,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 9% so với đầu năm.

Được biết, DRI hiện có cổ đông nhà nước lớn nhất là CTCP Cao su Đắk Lắk sở hữu 66,6% vốn điều lệ. Điểm hấp dẫn của DRI với nhà đầu tư là vườn cây doanh nghiệp sở hữu thuộc nhóm kinh doanh tơ (độ tuổi từ 1-10 năm) với tuổi khai thác bình quân 5 năm, 95% đã đi vào kinh doanh, tạo ra doanh thu và lợi nhuận, trong khi độ tuổi khai thác thường giao động từ 20-25 tuổi.

Như vậy, có thể thấy với độ tuổi khai thác như hiện tại, đây là cơ sở cho nhà đầu tư kỳ vọng doanh nghiệp sẽ có kết quả kinh doanh ổn định tăng trưởng nếu như giá cao su duy trì ở mức giá cao. Ngoài ra, doanh nghiệp còn khai thác thêm những sản phẩm cây ăn quả như chuối, sầu riêng…

Gần đây, giá cổ phiếu bật tăng mạnh ngoài câu chuyện kết quả kinh doanh cải thiện trong quý III/2020, cũng như giá cao su có dấu hiệu hồi phục mạnh đó là kỳ vọng doanh nghiệp sớm hoàn thành thủ tục chuyển sàn từ UPCOM sang HOSE, điều này sẽ giúp nhà đầu tư bên ngoài tiếp cận doanh nghiệp dễ hơn, cũng như sự minh bạch sẽ giúp hiệu quả kinh doanh dần cải thiện hơn nữa so với tình hình hiện tại.

Bài viết liên quan