Danh sách một số doanh nghiệp Hong Kong nhập khẩu rau quả

Danh sách một số doanh nghiệp Hong Kong nhập khẩu rau quả được tổng hợp từ Kowloon Fruit & Vegetable Merchants Association Ltd của Hong Kong nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.

Danh sách một số doanh nghiệp Hong Kong nhập khẩu rau quả

Hop Chen Ltd.

Địa chỉ: G/f, 14A, Shek Lung Street, Yau Ma Tei, Kowloon

Tel: +852 23840441

Fax: +852 23326654

Email: alen.lo@gmail.com/ alen@hopchen.com

Hop Shing Co.

Địa chỉ: M/F, 23A, Shek Lung Street, Yau Ma Tei, Kowloon

Tel: +852 23845531/ 91030812

Fax: +852 27702616

Joyful Fairy (Fruits) Limited

Địa chỉ: Rm.7-8, 1/F., Waterloo Road, Kam Fai Building, Kowloon, Hong Kong

Tel: +852 23854199/23854417/23854640/23854793

Fax: +852 23854567/27802361

Email: jff@netvigator.com

Kingsway (International) Trading Co. Limited

Địa chỉ: Bloock A, 6/F, Wan Hing Comm Building, 383 Shanghai Street, Kowloon

Tel: +852 27107965

Fax: +852 27702856

Email: kings88@netvigator.com

Lee Chiu Kee Laan Co., Ltd.

Địa chỉ: Stall No. B50, Western Wholesale Food Market, Reclamation(Stage 1) Sai Ying Pun, Hong Kong

Tel: +852 90216866/ 94843843

Fax: +852 29579703

Email: leechiuk@netvigator.com

Tong Kee Fruit Trading Co

Địa chỉ: G/f 12 Waterloo Road

Tel: +852 90243651

Fax: +852 27708588

Bright Profit Investments Ltd. Wang Fat Hong

Địa chỉ: Flat B, 19/F, Wing Tai Building, 812 Canton Road, Kowloon

Tel: +852 27714481

Fax: +852 27718742

Email: wfh14481@biznetvigator.com

Chi Hop Fresh Fruit Limited

Địa chỉ: Stall 33 Between Shek Lung Street & Waterloo Road Temp. Market, Kowloon

Tel: +852 90266329

Fax: +852 27718742

Email: chicheungcheung@hotmail.com

Dole Hong Kong LTD.

Địa chỉ: Suite 2105, Sino Plaza, 255-257, Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong

Tel: +852 28546309

Fax: +852 28546391

Email: Elizabeth.li@dole.com/ kw.chu@dole.com

Dor Lung Co LTD.

Địa chỉ: Room 309, Hippo Sun Plaza, 28 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon

Tel: +852 27356788

Fax: +852 27357311

Email: dorlung@dorlung.com

Lee Tak Company

Địa chỉ: Flat B, 4/F, Fu Yee Court, 11-16, Ferry Street, Yau Ma Tei, Kowloon

Tel: +852 90911975

Fax: +852 27826897

Email: leetakcoc@netvigator.com

Kingo Fruit Co., Ltd.

Tel: +852 35142058

Fax: +852 35142057

Email: kingo@kingo.com.tw

Prime Orchards Ltd.

Địa chỉ: 10/F, Bangkok Bank Building , 490-492 Nathan Road, Kowloon

Tel: +852 23880871

Fax: +852 23840932

Email: lauk@primeorchards.com

Sunharvest Limited

Địa chỉ: Rm 607, Silvercord Tower 2, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon

Tel: +852 27360300

Fax: +852 23756688

Email: sunhar@biznetvigator.com

Super Quick Fresh Fruit Company Limited

Địa chỉ: Room 205-206, 2/F, Kam Fai Building, 20 Waterloo Road, Yau Ma Tei, Kowloon

Tel: +852 23887012

Fax: +852 23884883

Email: superquickhk@gmail.com

Tung Shing Fresh Fruit Co. Ltd.

Địa chỉ: Rm 1109, Concordia Plaza, 1 Science Museum Rood, T.S.T. East, Kowloon

Tel: +852 26250633

Fax: +852 35477349 / 26250137

Woo Lee Fruit And Vegatable Co. Ltd.

Địa chỉ: Unit 2101, 118 Connaught Road West, Sai Ying Pun, Hong Kong

Tel: +852 25470088

Fax: +852 28582646

Email: wingkyip@woolee.com.hk

Hop Kee Chan

Địa chỉ: Lot 10, Waterloo Road, Yau Ma Tei, Kowloon

Tel: +852 98882318

Hop Kee Yiu Ming Thai Lan

Địa chỉ: No.1, Reclamation Street, Yau Ma Tei, Kowloon

Tel: +852 23842296

Fax: +852 23842296

Shing Kee Lan Co., Ltd.

Địa chỉ: 16/F, Bangkok Bank Building, 490-492 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon

Tel: +852 90292271/ 23840395

Fax: +852 27409847

Email: skl2003@biznetvigator.com

Shui Fung Trading Co.

Địa chỉ: Shop No.7, G/F, Tung Po Crt, 202 Reclamation Street, Hong Kong

Tel: +852 23882166

Fax: +852 23883163

Email: shuifung@netvigator.com

Bài viết liên quan