Danh sách công ty Senegal đánh bắt và xuất khẩu hải sản

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách các doanh nghiệp Senegal chuyên đánh bắt và xuất khẩu hải sản do Phòng Thương mại và Công nghiệp Senegal cung cấp.

Danh sách công ty Senegal đánh bắt và xuất khẩu hải sản

Thương vụ cũng lưu ý các doanh nghiệp nên sử dụng phương thức thanh toán L/C không hủy ngang có xác nhận của ngân hàng uy tín châu Âu hoặc châu Mỹ.

Chi tiết các Danh sách các công ty Senegal đánh bắt và xuất khẩu hải sản:

Danh sách công ty Senegal đánh bắt cá chuyên nghiệp
Danh sách công ty Senegal đánh bắt XNK sản phẩm các chế biến và bảo quản, động vật giáp xác và động vật thân mềm khác
Danh sách công ty Senegal đánh bắt XNK sản phẩm cá làm khô, ướp muối hoặc hun khói
Danh sách công ty Senegal đánh bắt XNK sản phẩm cá, động vật giáp xác và động vật thân mềm đông lạnh
Bài viết liên quan