Đà Nẵng làm gì để giải quyết bài toán thiếu đá xây dựng và đất san lấp?

Để đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng cho việc sản xuất, xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố, tránh trình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, đẩy giá cả lên cao, Đà Nẵng đã tính đến nhiều phương án cho hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

Theo Báo cáo số 303/BC-UBND vừa được ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ký cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có 22 mỏ đá đang hoạt động với tổng trữ lượng là 22.800.000m3, tổng sản lượng hàng năm 1.945.000m3.

Đà Nẵng đang cần lượng lớn đất san lấp cho các dự án

Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, theo Quy hoạch, có 12 mỏ đá phải đóng cửa, ngừng hoạt động. Như vậy, sau năm 2020, còn lại 10 mỏ được tiếp tục hoạt động, tổng trữ lượng còn lại là 9.900.000m3, tổng sản lượng hàng năm còn lại 795.000m3. Trong khi nhu cầu đá xây dựng cho những năm sau 2020 khoảng 1.350.000m3/năm, thiếu khoảng 555.000m3/năm.

Để giải quyết bài toán này, UBND thành phố tính đến phương án cho phép 10 mỏ đá (được quy hoạch khai thác giai đoạn 2021- 2025) được nâng công suất khai thác phù hợp với trữ lượng còn lại và thời gian hoạt động theo Quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, đấu giá quyền khai thác khoáng sản 02 diện tích đá xây dựng (khoảng 8ha) tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang.

Đối với đất đồi làm vật liệu san lấp,hiện nay, có 3 giấy phép khai thác đất đồi với tổng trữ lượng hơn 1.320.000m3, công suất 490.000m3/năm. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, chỉ còn 02 mỏ đất đồi hoạt động, với tổng khối lượng được khai thác còn lại khoảng 600.000m3, tương ứng 300.000m3/năm.

Ngoài ra, nguồn đất san lấp còn được bổ sung từ nguồn đất thừa của các dự án trên địa bàn thành phố và lượng đất tầng phủ của các mỏ đá (khoảng 500.000m3/năm). Trong khi nhu cầu đất san lấp cho những năm sau 2020 khoảng 2.500.000m3/năm, thiếu khoảng 1.700.000m3/năm.

Để giải quyết bài toán này, thành phố Đà Nẵng cho rằng, cần đấu giá quyền khai thác khoáng sản 02 diện tích đất đồi (khoảng 20ha) tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang.

Bài viết liên quan