Đà Nẵng kêu gọi doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao theo hình thức FDI hoặc PPP

Lãnh đạo TP Đà Nẵng hi vọng các chuyên gia và doanh nghiệp Hà Lan sẽ giúp Đà Nẵng trong việc lựa chọn công nghệ sản xuất, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu và điều kiện của thành phố.

UBND TP Đà Nẵng vừa qua đã chủ trì Hội thảo trực tuyến "Xúc tiến, hợp tác nông nghiệp công nghệ cao Đà Nẵng – Hà Lan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại hội thảo, Đà Nẵng có nhiều điểm tương đồng với các địa phương Hà Lan trong lĩnh vực nông nghiệp, đó là quĩ đất sản xuất nông nghiệp hạn chế và chịu tác động của biến đổi khí hậu, đòi hỏi phải ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn phục vụ đô thị và du lịch.

TP Đà Nẵng đã tập trung nhiều giải pháp, ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích để thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hoàn thành qui hoạch chi tiết ba vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiện đang xúc tiến, thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Đà Nẵng kêu gọi doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao theo hình thức FDI hoặc PPP

Người dân thôn Vân Dương (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) trồng hoa theo mô hình công nghệ cao. (Ảnh tư liệu: Chu Lai).

Theo Đồ án điều chỉnh qui hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, định hướng phân khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 2.986 ha, tập trung tại huyện Hòa Vang, lĩnh vực trọng tâm là rau, hoa, nấm và giống cây trồng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng hi vọng các chuyên gia và doanh nghiệp Hà Lan sẽ giúp Đà Nẵng trong việc lựa chọn công nghệ sản xuất, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu và điều kiện của thành phố.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố cũng kêu gọi, thu hút doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Nẵng theo hình thức FDI hoặc hợp tác công tư PPP, hoặc hợp tác giữa các doanh nghiệp Hà Lan và doanh nghiệp Đà Nẵng về phát triển trồng trọt rau, hoa, nấm ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Bài viết liên quan