Đà Nẵng dự kiến được bố trí 200 tỉ đồng xây dựng Bến cảng Liên Chiểu năm 2021

Bộ KH&ĐT đã có công văn thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho TP Đà Nẵng là gần 7.075 tỉ đồng. Trong đó, 200 tỉ đồng để xây dựng Bến cảng Liên Chiểu.

Cụ thể, theo thông báo của Phòng Kinh tế Đối ngoại, Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng ngày 26/10, trong gần 7.075 tỉ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 5.242 tỉ đồng; vốn ngân sách trung ương hơn 1.832 tỉ đồng.

Trong đó, đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững là 927 tỉ đồng gồm: Đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức tại nút giai thông ngã ba Huế dự kiến bố trí 727 tỉ đồng đồng và đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu dự kiến bố trí 200 tỉ đồng.

Đà Nẵng dự kiến được bố trí 200 tỉ đồng xây dựng Bến cảng Liên Chiểu năm 2021

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Cảng Đà Nẵng).

Bộ KH&ĐT đề nghị TP Đà Nẵng triển khai phân bổ kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 theo các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ qui định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 6872/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 của Bộ KH&ĐT.

Đồng thời, Bộ KH&ĐT đề nghị TP Đà Nẵng báo cáo phương án phân bổ kế hoạch vốn NSTW năm 2021 và cập nhật trên hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Trước đó, từ tháng 4/2020, UBND TP Đà Nẵng có Tờ trình số 2046/TTr-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ xin quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu.

Theo tờ trình, đây là dự án nhóm A, công trình giao thông cấp đặc biệt, thuộc lĩnh vực hàng hải. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án là Thủ tướng Chính phủ, cấp quyết định đầu tư dự án và cơ quan chủ quản là UBND TP Đà Nẵng.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao về vận chuyển hàng hóa, đảm bảo phát triển bền vững kinh tế xã hội của TP Đà Nẵng và trong khu vực. Dự án giúp tăng cường kết nối trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.

Việc triển khai dự án cũng nhằm giảm tải cho khu bến Tiên Sa và Sơn Trà, giảm áp lực gia thông đường bộ đi qua nội đô thành phố.

Qui mô đầu tư dự án gồm phần cơ sở hạ tầng dùng chung và phần kêu gọi đầu tư. Trong đó, phần cơ sở hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư là 3.426 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước.

Bài viết liên quan