CTF báo lãi ròng 9 tháng giảm 92%

CTCP City Auto (HOSE: CTF) vừa công bố BCTC quý 3/2020 hợp nhất với lãi ròng lũy kế đạt mức 2.7 tỷ đồng, giảm 31.2 tỷ đồng (tương ứng giảm 92%) so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 3/2020, CTF ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và dịch vụ đạt mức 1,546 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính gấp hơn 13 lần cùng kỳ, đạt gần 4 tỷ đồng.

Giá vốn trong kỳ giảm 4% giúp biên lãi gộp của Công ty tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 5.6%.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đáng kể đã giúp CTF báo lãi ròng đạt mức 1.4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lỗ.

So với quý 3 năm trước, lợi nhuận khác trong quý giảm tới 87% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận 1.6 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc mất các khoản thu nhập từ thanh lý tài sản cố định và hoàn nhập chi phí hoạt động. Ngoài ra, còn đến từ việc tăng các chi phí từ phạt thuế và các chi phí khác.

Kết quả kinh doanh quý 3 của CTF

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3 của CTF

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CTF giảm 19% từ 4,530 tỷ đồng từ cùng kỳ năm ngoái xuống còn 3,656 tỷ đồng trong cùng kỳ năm nay. Lãi ròng giảm đến 92% so với 9 tháng đầu năm năm 2019, về còn 2.7 tỷ đồng. So với chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2020, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lũy kế chỉ mới đạt lần lượt 23.5% và 4.7% chỉ tiêu đặt ra.

Việc giảm mạnh về lợi nhuận này có thể đến từ tâm lý dè chừng và ưu tiên tiết kiệm của người tiêu dùng khi chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhu cầu đối với các loại hàng hóa xa xỉ như xe hơi giảm mạnh làm ảnh hưởng đến doanh thu của công ty.

Bù lại phần doanh thu thuần từ bán hàng và dịch vụ chịu ảnh hưởng từ đại dịch thì doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ 0.5 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2019 lên con số 52.9 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020. Cùng với đó là sự giảm nhẹ các loại chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Tại thời điểm 30/09/2020, tổng tài sản của CTF ở mức 1,508 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm nhẹ gần 6% xuống còn 648 tỷ đồng.

Trong kỳ, CTF đã góp hơn 21 tỷ đồng tương đương với 45.13% vốn điều lệ của CTCP Truck & Bus Trường Chinh, chính thức đưa CTCP Truck & Bus Trường Chinh vào danh sách công ty liên kết của mình.

Bài viết liên quan