CPTPP: Cam kết về hàng rào kĩ thuật đối với thương mại dệt may

Hiệp định CPTPP có bổ sung một số cam kết mới về TBT, trong đó có cam kết về nghĩa vụ của các nước Thành viên về quản lí tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Hàng rào kĩ thuật đối với thương mại (TBT) là các tiêu chuẩn, qui chuẩn kĩ thuật mà một nước áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu và qui trình đánh giá sự phù hợp của hàng hoá nhập khẩu đối với các tiêu chuẩn, qui chuẩn kĩ thuật đó.

Sản phẩm dệt may phải tuân thủ một số các biện pháp TBT liên quan (ví dụ qui chuẩn đối với hóa chất sử dụng trong sản xuất xơ sợi, vải, họa tiết trang trí…; các yêu cầu về qui trình sản xuất các tiêu chuẩn kĩ thuật khác về an toàn đối với người sử dụng; thông tin ghi nhãn…).

CPTPP: Cam kết về hàng rào kĩ thuật đối với thương mại dệt may

Ảnh minh họa. (Nguồn: Phùng Nguyệt)

Nhóm cam kết gắn với các nghĩa vụ trong WTO

Các cam kết nhấn mạnh việc tuân thủ các nguyên tắc WTO về TBT (các nước có quyền ban hành TBT nhưng phải dựa trên các căn cứ khoa học xác đáng, khi soạn thảo phải lấy ý kiến bình luận, khi áp dụng phải công bằng không phân biệt đối xử…).

Cam kết bổ sung thêm một số chi tiết liên quan tới các yêu cầu về minh bạch trong WTO.

Nhóm cam kết riêng của CPTPP

CPTPP có bổ sung một số cam kết mới về TBT, trong đó có cam kết về nghĩa vụ của các nước Thành viên về quản lí tổ chức đánh giá sự phù hợp, gồm:

- Không được đối xử phân biệt giữa các tổ chức đánh giá sự phù hợp đặt trụ sở tại các nước CPTPP với các tổ chức đặt trụ sở tại lãnh thổ nước mình.

- Không được yêu cầu các tổ chức đánh giá sự phù hợp phải đặt trụ sở hay đặt văn phòng đại diện trên lãnh thổ nước mình.

- Không được yêu cầu hợp pháp hóa các giấy tờ về đánh giá sự phù hợp.

CPTPP còn có một số cam kết TBT riêng đối với một vài nhóm hàng hóa cụ thể. Tuy nhiên, trong đó không có dệt may.

Bài viết liên quan