Công ty con Novaland huy động 2.950 tỷ đồng trái phiếu dài hạn bất thành

Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh, một công ty con của Novaland, có kế hoạch phát hành 2.950 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, có tài sản đảm bảo, với lãi suất 2 kỳ đầu tiên 11%/năm.

Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Lô trái phiếu chia làm 3 đợt với 3 loại mệnh giá khác nhau gồm 100 triệu đồng/trái phiếu; 10 triệu đồng/trái phiếu và 1 triệu đồng/trái phiếu.

Thời gian phát hành vào ngày 31/08/2020. Lãi trái phiếu được trả định kỳ 6 tháng/lần. Lãi suất trái phiếu của 2 kỳ trả đầu tiên (12 tháng) là 11%/năm. Lãi suất các kỳ tiếp theo được xác định bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng lĩnh lãi cuối kỳ của HDBank + cộng thêm 3,5%/năm, nhưng không thấp hơn 10%/năm. Chứng khoán HDB là tổ chức tư vấn phát hành/đại lý phát hành….

Tuy nhiên, kết quả phát hành vừa được Công ty Bất động sản Tường Minh thông báo là không thành công. Số lượng trái phiếu của đợt phát hành nói trên bán ra là 0 trái phiếu.

Sau khi kế hoạch phát hành trái phiếu huy động 2.950 tỷ đồng bất thành, Tập đoàn Novaland, công ty mẹ của Bất động sản Tường Minh đã liên tục rót vốn vào Bất động sản Tường Minh để tăng vốn điều lệ từ mức gần 300 tỷ đồng lên mức gần 1.900 tỷ đồng, với 3 đợt bơm vốn liên tiếp diễn ra trong tháng 10 và tháng 11/2020.

Cụ thể, tuần cuối tháng 10, Bất động sản Tường Minh đã được tăng vốn từ mức gần 300 tỷ đồng lên 730 tỷ đồng; khoảng 10 ngày sau, đầu tháng 11/2020, vốn điều lệ của Bất động sản Tường Minh tăng lên gần 1.300 tỷ đồng. Tuần cuối tháng 11, Novaland tiếp tục bơm vốn cho Bất động sản Tường Minh qua đó vốn điều lệ của công ty này tăng lên gần 1.900 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc của Bất động sản Tường Minh là bà Nguyễn Châu Diệu Ân, người được biết đến là Giám đốc dự án Aqua City.

Theo thuyết minh Báo cáo tài chính, tháng 5/2016, Novaland hoàn tất mua 99,99% lợi ích vốn chủ sở hữu của Bất động sản Tường Minh với tổng giá trị gần 330 tỷ đồng, qua đó, Novaland cũng đồng thời kiểm soát CTCP Cao ốc Phương Đông (Chủ đầu tư dự án Wilton, Bình Thạnh, Tp. HCM), do Bất động sản Tường Minh nắm giữ 99,9% lợi ích vốn chủ sở hữu của Phương Đông.

9 tháng đầu năm, giá trị đầu tư của Tập đoàn Novaland (mẹ) vào các công ty con đạt gần 43,5 nghìn tỷ đồng, tăng thêm 8.800 tỷ đồng so với hồi đầu năm; theo lưu chuyển dòng tiền, Novaland đã chi ra hơn 8.900 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác.

Bài viết liên quan