Công bố Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ

Ngày 30.10, tại TP.Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 30.10, tại TP.Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Văn Phúc - Thứ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Hội đồng trường, ông Nguyễn Thanh Phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

trường Đại học cần thơ, hội đồng trường, cần thơÔng Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Thanh Phương làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Nhân

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chúc mừng tất cả các đồng chí hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2020 - 2025.

“Trường Đại học Cần Thơ đã thành lập được 54 năm, là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước, với đội ngũ hiện tại hơn 1.800 thầy, cô giáo có trình độ đào tạo ở nước ngoài. Theo Luật số 34 và Nghị định 99 quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung của Luật Giáo dục đại học, Hội đồng trường cần tiếp tục nâng cao công tác quản trị nhà trường, đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị trực thuộc; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối với doanh nghiệp để phát huy các nguồn lực về đội ngũ và sinh viên trong đào tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp và cơ hội việc làm,...” - ông Phúc nói.

trường Đại học cần thơ, hội đồng trường, cần thơÔng Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo và ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận làm Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Nhân

Thay mặt Hội đồng trường, ông Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ cảm ơn lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tin tưởng giao phó, tập thể Hội đồng trường sẽ cùng đoàn kết và cam kết sẽ làm tốt chức năng quản trị nhà trường, đảm bảo nhà trường hoạt động hiệu quả, theo đuổi sứ mạng và hiện thực hóa tầm nhìn, tuân thủ và giữ vững giá trị cốt lõi mà trường đã tạo dựng và tuyên bố.

Bài viết liên quan