Cổ phiếu Tổng công ty 36 (G36) tăng 160%, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 3,6 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 36 – CTCP (Mã chứng khoán: G36 – UPCoM) đăng ký bán 3,6 triệu cổ phiếu G36.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 09/12/2020 đến 07/01/2021. Nếu giao dịch thành công, ông Hiền sẽ giảm sở hữu tại G36 từ 9,61 triệu cổ phiếu về còn 6,41 triệu cổ phiếu.

Trước đó, hàng loạt lãnh đạo của G36 đều đã bán ra cổ phiếu như ông Nguyễn Đăng Hiếu, em trai ông Hiền bán ra 31.000 cổ phiếu vào 28/10; ông Đặng Thanh Thế bán ra 45.100 cổ phiếu ngày 12/11; Trần Ngọc Lanh, Trưởng Ban kiểm soát bán ra 160.580 cổ phiếu ngày 16/06…

Nhịp bán ra của ban lãnh đạo G36 trùng với giai đoạn cổ phiếu tăng nóng, trước đó đầu tháng 9 cổ phiếu chỉ giao dịch vùng 5.000 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên tới ngày 7/12 là 13.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 160%.

Trong quý III/2020, Công ty đạt doanh thu 478 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 48,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,9% và 2.026% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 9,2% lên 24,5%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, G36 đạt doanh thu 1.417,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 58,6 tỷ đồng (hoàn thành 84,6% kế hoạch năm), lần lượt tăng 51,2% và 2.830% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Đáng chú ý, mảng bất động sản trong quý III/2020 của G36 mang lại 91,2 tỷ đồng lợi nhuận gộp, chiếm tỷ trọng 77,8%, trong khi 6 tháng đầu năm là 52,7 tỷ đồng và 48,4%. Theo G36, trong quý III, Công ty ghi nhận doanh thu bất động sản dự án B6 Giảng Võ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/12, cổ phiếu G36 giảm 1.000 đồng về 13.000 đồng/cổ phiếu.

Bài viết liên quan