Cổ phiếu tâm điểm ngày 27/10: VNM, PHR, BMP

Nhận định về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm VNM, PHR, BMP.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 27/10: VNM, PHR, BMP

Ảnh: Ánh Hường

VNM - Dòng tiền ngắn hạn tăng mạnh

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kĩ thuật:

- Kháng cự ngắn hạn 112,6

- Hỗ trợ ngắn hạn 105,3

- Xu hướng ngắn hạn tăng

- Kháng cự trung hạn 122,02

- Hỗ trợ trung hạn 98,92

- Xu hướng trung hạn tăng

Phân tích:

Mức Stock Rating của VNM ở mức 85 điểm, nhưng mức sức mạnh giá của VNM vẫn dưới 80 điểm cho nên các nhà đầu tư chỉ nên xem xét tích lũy với tỷ trọng thấp và tăng dần tỷ trọng khi mức điểm này cải thiện trên 80 điểm.

Đồ thị giá tăng về gần mức cao nhất 52 tuần và đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn cũng được nâng lên mức tăng và dòng tiền ngắn hạn tăng mạnh. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 27/10: VNM, PHR, BMP

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu VNM

PHR - Kiểm tra lại kháng cự

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kĩ thuật:

- Xu hướng hiện tại: Tăng giá ngắn hạn

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương, MACD sắp cắt lên đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: Vùng trung lập.

Phân tích:

PHR đang quay trở lại kiểm tra ngưỡng kháng cự 60. Thanh khoản cổ phiếu đã vượt lên ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu. Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đều đang ủng hộ nhịp hồi phục ngắn hạn.

Đường giá cổ phiếu cũng đang có dấu hiệu cắt trở lại dải mây Ichimoku, cho thấy xu hướng tăng giá trung hạn sắp hình thành. Nếu cổ phiếu vượt ngưỡng 60 với thanh khoản lớn, PHR có thể quay lại vùng giá 65 - 70 trong trung hạn.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 27/10: VNM, PHR, BMP

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu PHR

BMP - Bước vào giai đoạn tích lũy

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kĩ thuật:

- Kháng cự ngắn hạn 59,84

- Hỗ trợ ngắn hạn 52,85

- Xu hướng ngắn hạn tăng

- Kháng cự trung hạn 66,92

- Hỗ trợ trung hạn 51,93

- Xu hướng trung hạn tăng

Phân tích:

Mức Stock Rating của BMP ở mức 89 điểm, trong đó điểm cơ bản và sức mạnh giá đều trên 80 điểm cho thấy mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này tích cực.

Đồ thị giá của BMP vượt lên trên đường trung bình 50 ngày và đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của BMP cũng được nâng lên mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 27/10: VNM, PHR, BMP

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu BMP

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Bài viết liên quan