Cổ đông lớn Nguyễn Văn nghĩa tiếp tục mua thêm cổ phiếu Dệt may Thành Công (TCM)

Cổ đông lớn tại công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương Mại Thành Công (Mã chứng khoán: TCM – sàn HOSE) vừa mua thêm cổ phiếu.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Nghĩa, cổ đông lớn tại Dệt may Thành Công vừa mua thêm 472.000 cổ phiếu TCM để nâng sở hữu từ 10,9% lên 11,66% vốn điều lệ tại TCM, giao dịch được thực hiện ngày 01/12.

Đây không phải lần đầu tiên ông Nghĩa mua vào, ngày 29/09 ông đã mua vào 811.520 cổ phiếu, ngày 13/10, ông tiếp tục mua thêm 492.060 cổ phiếu TCM.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của TCM giảm nhẹ so cùng kỳ, ghi nhận gần 2.718 tỷ đồng, lãi ròng tăng 31% so với cùng kỳ lên hơn 200 tỷ đồng.

Trong năm 2020, TCM đặt kế hoạch 3.780 tỷ đồng doanh thu (tăng 4% so với thực hiện năm trước) và 188 tỷ đồng lãi sau thuế (giảm 13% so với cùng kỳ). Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, TCM đã thực hiện được 72% kế hoạch doanh thu và vượt 7% kế hoạch lãi sau thuế 2020.

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản của TCM ghi nhận gần 2,936 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Các khoản phải thu cũng tăng 27%, lên gần 330 tỷ đồng. Trong đó, TCM phải thu hơn 86 tỷ đồng Eddie Bauer LLC và 64 tỷ đồng phải thu Sears, Roebuck and Co.

Ngược lại, hàng tồn kho giảm 7%, xuống còn 827 tỷ đồng với thành phẩm chiếm 55% và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 25%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 07/12, cổ phiếu TCM tăng 450 đồng lên 37.050 đồng/cổ phiếu.

Bài viết liên quan