Chứng khoán Trí Việt chia cổ tức tiền mặt 10%

Chứng khoán Trí Việt dự kiến chi 54,7 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2020.

Chứng khoán Trí Việt (HoSE: TVB) thông báo về phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Với hơn 54,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 54,7 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 9/12. Ngày chi trả dự kiến vào 21/12. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Báo cáo kinh doanh 9 tháng, TVB ghi nhận doanh thu hoạt động gấp 2,7 lần cùng kỳ đạt hơn 110 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 55 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm trước. Như vậy, công ty sử dụng gần như toàn bộ lợi nhuận thu được trong 9 tháng để tạm ứng cổ tức.

Theo kế hoạch đề ra cho năm 2020, TVB đặt mục tiêu doanh thu 152 tỷ và lợi nhuận sau thuế gấp 3,7 lần lên 71 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện được 77% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Trên thị trường, cổ phiếu TVB đang được giao dịch tại mức giá 11.500 đồng/cp, tương đương vốn hóa 630 tỷ đồng.

Bài viết liên quan