Chứng khoán HSC tạm ứng cổ tức tiền mặt 5%

Chứng khoán HSC dự kiến chi gần 153 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2020.

Công ty chứng khoán HSC (HoSE: HCM) vừa công bố phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Với hơn 305 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty chi trong đợt này là gần 153 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 31/12/2020 và thời gian thanh toán dự kiến ngày 20/1/2021.

Theo kế hoạch đề ra cho năm tài chính 2020, HSC đặt mục tiêu doanh thu tăng 3% lên 1.298 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 5% lên mức 453,5 tỷ đồng. Công ty có kế hoạch chia cổ tức khoảng 12% cho năm nay bằng tiền mặt.

Ghi nhận kết quả 9 tháng, doanh thu tăng 22% lên gần 1.400 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 29% lên 393 tỷ đồng, hoàn thành gần 87% kế hoạch cả năm 2020.

Mới đây, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC) đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HCM nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 3/12 đến 25/12.

Trên thị trường, cổ phiếu HCM đang trong đà tăng lên gần 26.000 đồng/cp. Ước tính HFIC có thể thu về khoảng 650 tỷ đồng sau khi bán số cổ phần nói trên.

Bài viết liên quan