Chi phí doanh nghiệp gấp 3 cùng kỳ năm trước, quý 3/2020 lãi sau thuế Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex (PLC) vẫn tăng 64% cùng kỳ 2019

Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể, đạt 18,2% so với mức 15% cùng kỳ 2019, luỹ kế 9 tháng biên lợi nhuận gộp đạt 17,5% so với con số 14% cùng kỳ năm trước.

plc, hoá dầu petrolimex, kết quả kinh doanh

Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex – CTCP (mã PLC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2020 với lợi nhuận sau thuế tăng 64% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, doanh thu bán hàng của PLC quý này đạt 1.345 tỷ đồng, tăng gần 15% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 6 tháng đạt 3.914 tỷ đồng, giảm 10%.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể, đạt 18,2% so với mức 15% cùng kỳ 2019, luỹ kế 9 tháng biên lợi nhuận gộp đạt 17,5% so với con số 14% cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính quý 3 tăng 33%, đạt 23 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng tăng 43% đạt 54,7 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của PLC bất ngờ tăng gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước, gần 71 tỷ, trong khi 9 tháng chi phí doanh nghiệp cũng tăng vọt lên 151 tỷ, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế quý 3 của PLC đạt 54 tỷ đồng, tăng gần 62% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 158,7 tỷ đồng, tăng gần 10%.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 42,9 tỷ đồng, tăng 64% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 124 tỷ, tăng 9,3%.

Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản của PLC đạt 4.850 tỷ, tăng gần 400 tỷ so với đầu năm. Vay nợ ngắn hạn tăng từ 1.600 tỷ lên 2.050 tỷ, vay nợ dài hạn giảm 56 tỷ.

Hàng tồn kho của PLC tại thời điểm 30/9 tăng nhẹ lên 1.080 tỷ, tiền và tương đương tiền là 580 tỷ, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 654 tỷ, như vậy khoản tiền và tiền gửi ngân hàng lên tới 1.234 tỷ, tăng gấp đôi so với đầu năm, có thể khoản vay ngân hàng chưa được giải ngân.

Châu Cao

Bài viết liên quan