[Cập nhật] Toàn cảnh KQKD doanh nghiệp bất động sản

Nhìn chung, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản vẫn chưa có sự đột phá. Lợi thế vẫn nghiêng về những doanh nghiệp vốn có quĩ đất và dự án đã được triển khai từ trước.

Kết quả kinh doanh quí III/2020 (Đvt: Tỉ đồng)

[Cập nhật] Toàn cảnh KQKD doanh nghiệp bất động sản

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 (Đvt: Tỉ đồng)

[Cập nhật] Toàn cảnh KQKD doanh nghiệp bất động sản

Bức tranh kinh doanh bất động sản 9 tháng: Người thắng lớn, kẻ lỗ to

Lợi nhuận doanh nghiệp BĐS công nghiệp phân hoá

Bài viết liên quan