Cao su Đồng Phú (DPR) tạm ứng cổ tức tiền mặt 25%.

Cao su Đồng Phú dự chi 100 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2020.

Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Với hơn 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này là 100 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 19/12 và thời gian thanh toán dự kiến 31/3/2021.

Năm 2020, Cao su Đồng Phú đặt mục tiêu tổng doanh thu giảm 11% còn hơn 721 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 177,2 tỷ đồng, giảm 28% so với năm ngoái. Tổng diện tích vườn cây kinh doanh là 5.851 ha. Kế hoạch cổ tức tối thiểu 40%.

Theo báo cáo kinh doanh 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ lên 632 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 10% lên gần 166 tỷ đồng, thực hiện 94% kế hoạch năm. Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 117,3 tỷ đồng, tăng hơn 8%.

Trên thị trường, cổ phiếu DPR đang được giao dịch quanh mức giá 45.000 đồng/cp, tăng 15% so với thời điểm đầu năm.

Bài viết liên quan