Cao su Đà Nẵng bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, tạm ứng cổ tức 5%

Cao su Đà Nẵng dự chi 59 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức tiền mặt 5%.

Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Với 118,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, lượng tiền chi ra hơn 59 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 24/11 và thời gian chi trả dự kiến ngày 14/12.

Về công tác nhân sự, Cao su Đà Nẵng có quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hoàng Khánh Nhựt (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám) giữ chức vụ Tổng giám đốc DRC kể từ ngày 1/11. Trước đó ông Nguyễn Thanh Bình đã bị miễn nhiệm khỏi vị trí Tổng giám đốc để nghỉ hưu theo chế độ từ 1/11.

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt sinh năm 1974, trình độ thạc sỹ kinh tế. Ông làm Phó Tổng giám đốc Cao su Đà Nẵng kể từ cuối năm 2015 và thành viên HĐQT từ tháng 4/2019. Ông Nhựt sở hữu cá nhân 39.566 cổ phiếu và đại diện cho Vinachem nắm giữ 10% cổ phần DRC.

Báo cáo kinh doanh 9 tháng đầu năm, Cao su Đà Nẵng ước tính doanh thu giảm 12% so với cùng kỳ còn 2.539 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế gần 184 tỷ đồng, giảm 13% và hoàn thành 66% kế hoạch năm. Trong quý IV, doanh nghiệp đặt chỉ tiêu doanh thu là 1.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% và lợi nhuận trước thuế mục tiêu giảm 16% so với cùng kỳ xuống 85 tỷ đồng.

Bài viết liên quan