Cảng Đình Vũ (DVP) báo lãi 191 tỷ đồng trong 9 tháng, giảm 2,8% so với cùng kỳ

Trong đó riêng quý 3 Cảng Đình Vũ lãi sau thuế gần 52 tỷ đồng.

cảng đình vũ, dvp, báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thị trường chứng khoán

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán DVP) công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với doanh thu đạt 141,7 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên doanh thu tài chính trong quý giảm gần một nửa, từ 13,3 tỷ đồng xuống còn 7,6 tỷ đồng. Về sản lượng, quý 3 đạt 151.547 TEU, vượt 12,26% kế hoạch.

Trừ các khoản chi phí phát sinh, quý 3 Cảng Đình Vũ lãi sau thuế 51,9 tỷ đồng, giảm 7,5% so với quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu đạt 378,7 tỷ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2019 và mới thực hiện được khoảng 61% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 232,5 tỷ đồng, hoàn thành gần 83% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 191,3 tỷ đồng. Giảm 2,8% so với cùng kỳ. EPS đạt 4.783 đồng.

Tính đến 30/9/2020 Cảng Đình Vũ còn 876 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng, tăng 121 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm và công ty không có dư vay nợ thuê tài chính. Tổng tài sản đạt 1.355 tỷ đồng. Nợ phải trả 118 tỷ đồng. "Của để dành" của công ty có 251 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 448 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Cảng Đình Vũ cũng đã thông qua kế hoạch SXKD quý 4 với sản lượng dự kiến đạt 150.150 TEU và lợi nhuận trước thuế khoảng 50 tỷ đồng.

Đức Thành

Bài viết liên quan