BWE, MBB, AGG, PVS, FID, MAC, SPI, CC4, CMW, JOS: Thông tin giao dịch cổ phiếu

Tổng giám đốc Trần Chiến Công đã mua hơn 1,2 triệu cổ phiếu BWE.

CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (BWE): Từ ngày 24/9 đến 23/10, Tổng giám đốc Trần Chiến Công đã mua hơn 1,2 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên gần 1,5 triệu đơn vị, tương đương 0,8% vốn.

MB (MBB): Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lưu Trung Thái đã mua 1 triệu đơn vị qua phương thức khớp lệnh từ ngày 21/10 đến 23/10. Sau giao dịch, ông Thái nắm giữ hơn 2,5 triệu cổ phiếu.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG): Hourai Consulting Ltd đã bán 100.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 18/9 đến 6/10. Hiện công ty nắm giữ 422.253 cổ phiếu, tương đương 0,5% vốn. Masakazu Yamaguchi là Giám đốc Hourai Consulting Ltd và Thành viên HĐQT An Gia.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Từ ngày 22/9 đến 21/10, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Cường không mua cổ phiếu nào trong số 195.000 đơn vị do thị trường chưa thuận lợi. Ông Cường giữ nguyên lượng nắm giữ 5.019 cổ phiếu.

CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID): Bà Nguyễn Tạ Trúc Phương đã bán 100.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn gần 2,1 triệu đơn vị, tương đương 8,8% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 20/10.

CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải (MAC): CTCP Transimex đăng ký mua 117.900 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 28/10 đến 26/11. Trước giao dịch, Transimex nắm giữ gần 5,2 triệu cổ phiếu, tương đương 34,2% vốn. Ông Lê Phúc Tùng, Phó Tổng giám đốc Transimex là Ủy viên HĐQT MAC.

Từ ngày 22/9 đến 21/10, Transimex không mua cổ phiếu nào trong 117.900 cổ phiếu đăng ký do diễn biến thị trường chưa phù hợp.

CTCP SPI (SPI): Ông Phạm Quốc Bình đã mua 163.200 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 1,1 triệu đơn vị, tương đương 6,7% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 15/10.

CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 (CC4): Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Hà và chồng là ông Nguyễn Đình Lợi, mỗi người đăng ký mua 3,15 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 27/10 đến 20/11. Ông Lợi và bà Hà hiện chưa nắm giữ cổ phần CC4.

Chiều ngược lại, ông Đoàn Duy Chinh đã bán toàn bộ 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương 15,6% vốn. Ngày không còn cổ đông lớn là 16/10.

CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW): CTCP Đầu tư ngành nước DNP đã mua 277.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 3,8 triệu đơn vị, tương đương 24,3% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 15/10.

CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (JOS): Ngày 16/10, Phó Giám đốc Huỳnh Hải Triều đã mua 353.265 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 1,9 triệu đơn vị, tương đương 12,8% vốn.

Bài viết liên quan