Bộ GDĐT tiết kiệm được gần 26 tỉ đồng nhờ cắt giảm thủ tục hành chính

Nhờ thực hiện việc đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, trong năm 2020, Bộ GDĐT đã tiết kiệm được hơn 25 tỉ đồng ngân sách nhà nước.

bộ gdĐt, cắt giảm thủ tục hành chính, thủ tướng chính phủ, chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng, chuyển đổi số Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ GDĐT về đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GDĐT.

Nhờ thực hiện việc đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, trong năm 2020, Bộ GDĐT đã tiết kiệm được hơn 25 tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Sáng 8.12, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với Bộ GDĐT để đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GDĐT.

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, ông Trần Quang Nam – Chánh Văn phòng Bộ GDĐT – cho biết, trong năm 2020, Bộ GDĐT phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 14 văn bản.

Kết quả thực hiện đến thời điểm này, Bộ GDĐT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 6/14 văn bản, đạt tỉ lệ 42,9%; đã trình nhưng chưa được ban hành 5/14 văn bản (05 Nghị định của CP và 1 Quyết định của TTgCP), chiếm tỉ lệ 35,7%.

bộ gdĐt, cắt giảm thủ tục hành chính, thủ tướng chính phủ, chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng, chuyển đổi sốÔng Trần Quang Nam – Chánh Văn phòng Bộ GDĐT.

Ngoài ra, trong 11 tháng đầu năm 2020, Bộ GDĐT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 văn. Nếu tính cả văn bản ngoài chương trình công tác, từ đầu năm đến nay, Bộ GDĐT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 22 văn bản (trong đó 17 văn bản đã ban hành, nhiều hơn số văn bản được giao từ đầu năm).

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, theo ông Trần Quang Nam, thực hiện Nghị định số 63 năm 2010 của Chính phủ, ngay từ đầu năm 2020, Bộ GDĐT đã ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính (Quyết định số 204/QĐ-BGDĐT ngày 22.1.2020).

Theo đó, Bộ đã đưa vào rà soát 3 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm. Hiện nay, Bộ GDĐT đã đơn giản hóa đối với thủ tục xét, cấp học bổng chính sách cho học sinh sinh viên, tiết kiệm được hơn 745 triệu đồng (tương đương 15,7%) chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với trước khi đơn giản hóa.

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ GDĐT còn đơn giản hóa và cắt giảm nhiều thủ tục hành chính. Đến thời điểm hiện nay, Bộ GDĐT cắt giảm tổng số chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được gần 26 tỉ đồng (tương đương khoảng 28,89% - cách tính chi phí tuân thủ TTHC theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp).

Về tình hình triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, theo đại diện Bộ GDĐT, trong 11 tháng đầu năm 2020, Bộ GDĐT tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua Bộ phận một cửa là: 7.894 hồ sơ. Kết quả đã giải quyết và trả đúng hạn 6.388 hồ sơ; đang giải quyết (trong hạn) 1.506 hồ sơ. Không có hồ sơ trả quá hạn.

Bộ cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 45 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ GDĐT. Hiện Bộ đang tiến hành mẫu hóa hồ sơ, tài liệu, kết quả thủ tục hành chính ở dạng điện tử.

Bên cạnh việc tích cực, quyết liệt thực hiện đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, trong năm 2020, ngành giáo dục đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn sức khoẻ của học sinh, giáo viên, vừa hoàn thành kế hoạch năm học.

Đặc biệt, tại Hội nghị trực tuyến của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á về Chương trình Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học đã công bố, trong 6 nước tham gia đánh giá năm 2019 gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Phillipines, học sinh tiểu học Việt Nam đứng đầu ở cả 3 năng lực được khảo sát là: Đọc hiểu, Viết và Toán học.

Ngoài ra, trong năm vừa qua, tự chủ đại học được đẩy mạnh, chất lượng giáo dục đại học được cải thiện rõ rệt. Lần đầu tiên, nước ta có 4 cơ sở giáo dục đại học lọt vào tốp 1.000 thế giới, có 11 trường đại học được vào danh sách các đại học hàng đầu Châu Á; nhiều ngành, lĩnh vực đào tạo đứng trong tốp 500 thế giới.

Bài viết liên quan