[BizSTOCK] VN-Index lên 1.021 điểm, PE vẫn ở mức thấp so với khu vực

VN-Index đang ngày một bứt xa khỏi mốc 1.000 điểm. So với các thị trường khu vực, PE thị trường chỉ đang ở trên 16 lần.

Bài viết liên quan