Biwase (BWE) báo lãi 389 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng trưởng gần 24% so với cùng kỳ

Riêng quý 3 Biwase lãi sau thuế gần 140 tỷ đồng.

biwase, BWE, báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thị trường chứng khoán

CTCP Nước và Môi trường Bình Dương (Biwase – mã chứng khoán BWE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 740,5 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ trong khi tỷ lệ tăng giá vốn thấp hơn, chỉ 12,5% nên lợi nhuận gộp thu về đạt mức tăng trưởng 18,4% lên trên 309 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 41,8%, trong khi cùng kỳ là 40,6%.

Biwse cho biết, doanh thu quý 3 tăng mạnh do tốc độ đô thị hóa trên địa bàn tăng dẫn tới số lượng khách hàng đấu nối sử dụng nước tăng mạnh so với cùng kỳ, dẫn tới tổng sản lượng nước tiêu thụ tăng khoảng 8,1 triệu m3 so với quý 3/2019.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 18,3 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ chủ yếu từ thu lãi tiền gửi và cổ tức, lợi nhuận được chia. Chi phí tài chính giảm được 6,5 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 62 tỷ đồng, trong đó riêng chi trả lãi vay gần 42 tỷ đồng.

BCTC công ty ghi nhận tiền và tương đương tiền cuối quý 3 của công ty 193 tỷ đồng, tăng 119 tỷ đồng so với đầu năm trong đó có 45 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng, còn lại là tiền mặt, tiền đang chuyển và tiền gửi không kỳ hạn. Ngoài ra công ty còn khoản tiền gửi kỳ hạn 4 đến 13 tháng là 136,6 tỷ đồng, giảm hơn 117 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả 1.790 tỷ đồng, tăng 332 tỷ đồng so với đầu năm 2020 trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.253 tỷ đồng (tăng 383 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 2.158 tỷ đồng (tăng 370 tỷ đồng so với đầu năm).

Ngoài ra, doanh thu tăng cũng kéo theo chi phí bán hàng tăng. Kết quả, quý 3 Biwase báo lãi sau thuế 139,6 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu Biwase đạt 2.166 tỷ đồng, tăng 21,9% so với 9 tháng đầu năm ngoái, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh đạt 888 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu bán hàng đạt 1.596 tỷ đồng, chiếm gần 74% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ và hợp đồng xây lắp.

Xét theo mảng kinh doanh cụ thể, doanh thu từ sản xuất kinh doanh nước sạch đạt 1.314 tỷ đồng, chiếm trên 60% tổng doanh thu, và mảng này mang về đến 730 tỷ đồng lợi nhuận gộp, đóng góp trên 82% tổng lợi nhuận gộp của công ty.

Lợi nhuận sau thuế thu về 389 tỷ đồng, tăng trưởng 23,9% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2019. Năm 2020 Biwase đặt mục tiêu đạt ít nhất 470 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành xấp xỉ 83% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Nguyên Phương

Bài viết liên quan