Bình Định lựa chọn nhà đầu tư Khu đô thị Nam đường Hùng Vương hơn 69ha

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Vị trí thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương

Theo đó, khu đất thực hiện dự án khu đô thị thuộc Khu vực 6, phường Nhơn Phú, Tp.Quy Nhơn với tổng diện tích 697.841m2.

Tổng chi phí thực hiện dự án 2.406,7 tỷ đồng; trong đó, chi phí thực hiện dự án 1.674 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 732,7 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện dự án trực tiếp từ nhà đầu tư (Nhà nước không tham gia góp vốn), trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp 361 tỷ đồng.

Nhà đầu tư được lựa chọn theo hình thức chỉ định nhà đầu tư. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong quý IV/2020.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự án 60 tháng, kể từ ngày cấp thẩm quyền công nhận chủ đầu tư dự án và giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Bài viết liên quan