Becamex IJC đấu giá 80 triệu cổ phiếu, giá khởi điểm không thấp hơn 10.000 đồng/cp

Becamex IJC huy động vốn để thanh toán tiền sử dụng đất dự án Sunflower và Aroma.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo tổ chức bán đấu giá 80 triệu cổ phiếu Tổng công ty phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HoSE: IJC) vào 9h00 ngày 30/11.

Giá khởi điểm phiên đấu giá do HĐQT quyết định dựa trên giá trị sổ sách hoặc giá đóng cửa 30 phiên liên tiếp trước ngày công bố thông tin về đợt phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp, tương đương số tiền huy động được tối thiểu 800 tỷ đồng. Với nguồn tiền thu được, doanh nghiệp dùng để thanh toán tiền sử dụng đất dự án Sunflower, dự án Aroma và bổ sung vốn lưu động.

Cổ phiếu IJC hiện giao dịch ở vùng giá 12.200 đồng/cp, tăng 30% trong vòng 3 tháng qua.

Nguồn: VNDirect

Trong trường hợp không bán hết trong đợt đấu giá, doanhnghiệp sẽ bán tiếp cho cổ đông hiện hữu, người lao động hoặc cổ đông khác quan tâm với giá không thấp hơn giá khởi điểm đấu giá. Khi bán cho cổ đông khác (ngoài cổ đông hiện hữu và người lao động), cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Nếu chào bán thành công, doanh nghiệp bất động sản tăng vốn lên 2.171 tỷ đồng, tăng 58%.

Bài viết liên quan