Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) đăng ký mua 3,5 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (Mã chứng khoán HAR – sàn HOSE) thông báo phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

Theo đó, Bất động sản An Dương Thảo Điền đăng ký mua vào tối đa 3,5 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương vốn điều lệ là 3,45%. Doanh nghiệp dự kiến mua để giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2019 đã được kiểm toán. Được biết, đến cuối năm 2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HAR là 40,6 tỷ đồng.

Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 4/11 đến ngày 3/12/2020, theo phương thức khớp lệch hoặc/và thoả thuận.

Như vậy, với giá đóng cửa ngày 27/10 tại 4.200 đồng/cổ phiếu, ước tính Bất động sản An Dương Thảo Điền sẽ chi 14,7 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu quỹ trên.

Hiện Công ty chưa có công bố báo cáo tài chính quý III/2020. Kết thúc 6 tháng đầu năm, HAR ghi nhận doanh thu 13,3 tỷ đồng, giảm 57,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế là 0,9 tỷ đồng, giảm 22,2% so với 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 40,9% lên 42,1%.

Tính tới 30/6/2020, Bất động sản An Dương Thảo Điền có 12,5 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, trong khi đó tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn, cũng như các khoản đầu tư tài chính vào các công ty liên kết, liên doanh. Điều này cho thấy lượng tiền hạn chế của doanh nghiệp để thực hiện mua cổ phiếu quỹ.

HAR hiện có vốn điều lệ hơn 1.013,5 tỷ đồng, lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản, cho thuê các bất động sản chưa hoàn thành từ các dự án đã đầu tư, bán các bất động sản đã hoàn thành dự án; cung cấp dịch vụ cho thuê căn hộ, khách sạn. Tổng mức vốn kinh doanh tại thời điểm 30/6/2020 là 1.134,88 tỷ đồng.

Bài viết liên quan