Bảo hiểm Hàng không lãi trước thuế quý 3 chưa đến 200 triệu đồng

Quý 3 năm nay, mặc dù Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (VNI, OTC: HangKhong) đã thoát lỗ nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ vỏn vẹn gần 190 triệu đồng.

Trong quý 3, VNI đạt hơn 291 tỷ đồng doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng đến 43%, chiếm gần 288 tỷ đồng là nguyên nhân khiến lãi gộp của VNI giảm 32% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 4 tỷ đồng. Biên lãi gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm từ 3% xuống còn 1%.

Về hoạt động tài chính, dù đã được hoàn nhập hơn 1 tỷ đồng chi phí tài chính nhưng lợi nhuận tài chính của VNI vẫn giảm 28% so với cùng kỳ, còn gần 23 tỷ đồng do doanh thu tài chính chủ yếu là lãi kinh doanh chứng khoán giảm 36%, còn gần 22 tỷ đồng.

Sau cùng, VNI chỉ thu về được gần 190 triệu đồng lãi trước thuế và 830 triệu đồng lãi sau thuế, trong khi cùng kỳ lỗ ròng hơn 795 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng, VNI lãi ròng hơn 4 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ, dù doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm vẫn tăng 34%, đạt gần 837 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3, VNI có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương gần 116 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh quý 3 âm hơn 59 tỷ đồng do tiền chi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh.

Tại ngày 30/09/2020, tổng tài sản của VNI tăng 21% so với đầu năm, lên gần 2,516 tỷ đồng, chủ yếu là tiền và các khoản tương đương tiền tăng 59% và tài sản tái bảo hiểm tăng 98% (bao gồm dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm và bồi thường tái bảo hiểm). Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh do phát sinh mới 190 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư tại các ngân hàng thương mại trong nước.

Nợ phải trả phần lớn là dự phòng nghiệp vụ (1,354 tỷ đồng), tăng 37% so với đầu năm,

Ngoài ra, VNI còn có gần 46 tỷ đồng nợ khó đòi, bao gồm hơn 38 tỷ đồng phải thu CTCP Sông Đà – Thăng Long, các đối tượng khác là hơn 7 tỷ đồng.

Bài viết liên quan