Bảng lương mới của giảng viên đại học từ tháng 12 năm 2020

Từ ngày 12.12 tới đây, giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ được xếp lương theo quy định mới của Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT (ban hành ngày 26.20.2020).

Từ ngày 12.12 tới đây, giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ được xếp lương theo quy định mới của Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT (ban hành ngày 26.20.2020).

Cụ thể, trong Thông tư này nêu rõ, chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập gồm: Giảng viên cao cấp (hạng I); giảng viên chính (hạng II), giảng viên (hạng II) và trợ giảng (hạng III).

Việc xếp lương cho giảng viên được áp dụng như sau:

- Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6.2 đến 8.0.

- Chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1. (A2.1) từ hệ số 4.4 đến 6.78.

- Chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) và trợ giảng (hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2.34 đến 4.98.

lương, bảng lương, lương giảng viênBảng lương của giảng viên đại học công lập áp dụng theo quy định của Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT. Ảnh: Tú Quỳnh

Đáng chú ý, việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường công lập phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn đang đảm nhận của viên chức và theo quy định của pháp luật.

Không được kết hợp nâng bậc lương hoặc tăng hạng mức chức danh nghề nghiệp viên chức, trừ trường hợp viên chức giảng dạy được công nhận hoặc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định của luật chuyên ngành.

Bài viết liên quan