Bắc Kạn: Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch tỉnh năm 2021 – 2030

Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 23/11/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn quyết định lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

quy hoạch, Bắc kạn, quy hoạch tỉnh

Một góc thành phố Bắc Kạn. Nguồn: baobackan

UBND tỉnh Bắc Kạn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (chủ đầu tư), chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện trong quý IV năm 2020, với loại hợp đồng theo thời gian và thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Trước đó, ngày 29/6/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 907/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh. Phấn đấu đến năm 2030, Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn và xóa bỏ sản xuất tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Nội dung quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm các nội dung chủ yếu: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; đánh giá về việc thực hiện quy hoạch thời kỳ trước; xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển, phương án quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; các nội dung đề xuất nghiên cứu tích hợp vào quy hoạch tỉnh./.

Bài viết liên quan