AIFTA: Cam kết về thuế quan với mặt hàng giày dép

Trong AIFTA, Việt Nam hoàn tất việc loại bỏ thuế hoàn toàn vào năm 2019.

ASEAN và Ấn Độ ký kết Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ngày 8/10/2003. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA) kí kết vào ngày 13/8/2009.

Trên cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục ký kết các Hiệp định về Hàng hóa (có hiệu lực 1/1/2010), Hiệp định về Dịch vụ (có hiệu lực 1/7/2015) và Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực 1/7/2015) nhằm hình thành Khu vực thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ.

AIFTA: Cam kết về thuế quan với mặt hàng giày dép

Đồ họa: TV

Cam kết về thuế quan với mặt hàng giày dép từ phía Việt Nam

Trong AIFTA, Việt Nam cam kết loại bỏ phần lớn các dòng thuế thuộc Chương 64 cho các đối tác theo lộ trình 8 năm, hoàn tất việc loại bỏ thuế hoàn toàn (0%) vào năm 2019.

Chi tiết Lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam áp dụng với mặt hàng giày dép theo AIFTA

Lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam áp dụng với mặt hàng giày dép theo AIFTA

Cam kết về thuế quan với mặt hàng giày dép từ phía Ấn Độ

Trong AIFTA, đối với các sản phẩm giày dép thuộc Chương 64, Ấn Độ không cam kết xóa bỏ thuế quan mà chỉ giảm xuống mức 5% (trừ ba dòng thuế cam kết loại bỏ hoàn toàn và hai dòng thuế vẫn đang thảo luận), với lộ trình giảm thuế hoàn tất vào ngày 31/12/2016.

Do vậy, từ năm 2016 thuế quan của Ấn Độ trong AIFTA đối với nhóm sản phẩm này thống nhất là 5% trừ 5 trường hợp đặc biệt nêu trên.

Chi tiết Lộ trình cắt giảm thuế của Ấn Độ áp dụng với mặt hàng giày dép theo AIFTA

Lộ trình cắt giảm thuế của Ấn Độ áp dụng với mặt hàng giày dép theo AIFTA
Bài viết liên quan