AANZFTA: Cam kết thuế quan với mặt hàng giày dép

Trong AANZFTA, đối với các sản phẩm giày dép thuộc Chương 64, Việt Nam cam kết cắt giảm các dòng thuế theo lộ trình từ 8 – 10 năm và tất cả dòng thuế về 0% vào năm 2018.

ASEAN, Australia và New Zealand kí kết Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) ngày 27/2/2009, có hiệu lực từ ngày 1/1/2010.

Đây là thỏa thuận thương mại tương đối toàn diện so với các FTA khác giữa ASEAN với các đối tác.

AANZFTA bao gồm chủ yếu là các cam kết về hàng hóa, nhưng vẫn có một số các cam kết về dịch vụ (tài chính và viễn thông…), đầu tư, thương mại điện tử, di chuyển thể nhân, sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh và hợp tác kinh tế.

AANZFTA: Cam kết thuế quan với mặt hàng giày dép

Đồ họa: TV

Cam kết về thuế quan với mặt hàng giày dép từ phía Việt Nam

Trong AANZFTA, đối với các sản phẩm giày dép thuộc Chương 64, Việt Nam cam kết cắt giảm các dòng thuế theo lộ trình từ 8 – 10 năm và tất cả dòng thuế về 0% vào năm 2018.

Cam kết này đã được thể hiện trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện AANZFTA ban hành kèm Nghị định 158/2017/NĐ-CP.

Chi tiết Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam thực hiện AANZFTA giai đoạn 2018 - 2022

Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam thực hiện AANZFTA giai đoạn 2018 - 2022

Cam kết về thuế quan với mặt hàng giày dép từ phía Australia

Trong AANZFTA, Australia cam kết loại bỏ hoàn toàn các dòng thuế của sản phẩm giày dép Chương 64 có cam kết ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Do đó, hiện tại các dòng thuế này đều ở có mức thuế suất 0%.

Chi tiết Lộ trình cắt giảm thuế của Australia áp dụng với mặt hàng giày dép theo AANZFTA

Lộ trình cắt giảm thuế của Australia áp dụng với mặt hàng giày dép theo AANZFTA

Cam kết về thuế quan với mặt hàng giày dép từ phía New Zealand

Theo AANZFTA, New Zealand cam kết xóa bỏ thuế quan đối với các sản phẩm giày dép thuộc Chương 64 ngay hoặc theo lộ trình.

Tuy nhiên, lộ trình muộn nhất cho việc xóa bỏ các dòng thuế liên quan là năm 2017, do vậy từ năm 2018 tất cả dòng thuế có cam kết trong AANZFTA đều được New Zealand xóa bỏ.

Chi tiết Lộ trình cắt giảm thuế của New Zealand áp dụng với mặt hàng giày dép theo AANZFTA

Lộ trình cắt giảm thuế của New Zealand áp dụng với mặt hàng giày dép theo AANZFTA
Bài viết liên quan