9 tháng, người làm công ăn lương đóng hơn 90 nghìn tỉ đồng thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân, Số thu 9 tháng, Người làm công ăn lương

Theo Tổng cục thuế, dù COVID-19, tăng mức giảm trừ gia cảnh nhưng tổng số thuế thu nhập cá nhân 9 tháng đầu năm đạt hơn 90.000 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái - Ảnh: Q.ĐỊNH

Tổng cục thuế cho biết dù từ ngày 1-7, mức giảm trừ gia cảnh tăng lên 11 triệu/tháng đồng đối với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc nhưng tổng số thuế thu nhập cá nhân 9 tháng qua vẫn tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải thích nguyên nhân tổng số thu thuế thu nhập cá nhân 9 tháng qua tăng so với cùng kỳ, lãnh đạo Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác - Tổng cục Thuế, cho biết do những nguồn thu phát sinh từ năm 2019 và được nộp trong quý 1 năm nay tăng mạnh tới 17,2% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán hai tháng đầu năm nay sôi động. Nên số thuế thu nhập cá nhân từ những nguồn này tăng khá, đóng góp không nhỏ cho số thu thuế của 9 tháng đầu năm.

Còn đánh giá số thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm qua, qua thống kê của Tổng cục Thuế, tỉ trọng thuế thu nhập cá nhân đóng góp trong tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm ở mức 7-8%.

Bởi thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động tăng nên tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp ngày càng lớn. Bên cạnh đó, số lượng người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh thu nhập chịu thuế cũng tăng đáng kể từ mức gần 4 triệu người nộp thuế năm 2014 đã tăng lên hơn 6,8 triệu người nộp thuế vào năm 2019.

Như năm 2019, số tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương đạt khoảng 79.000 tỉ đồng, gấp hơn 2 lần so với số thu sắc thuế này của năm 2012 khi đạt 35.000 tỉ đồng.

Bài viết liên quan