586 doanh nghiệp nợ thuế tại TP HCM bị ‘bêu tên’

Cục Thuế TP HCM vừa công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế với 586 đơn vị. Cụ thể theo danh sách doanh nghiệp nợ thuế kỳ II/2020 trên địa bàn của Cục Thuế TP HCM , tính đến ngày 30/9, có 586 công ty với tổng số tiền lên gần 4.657 tỷ đồng. 

doanh nghiệp nợ thuế, gần 600 doanh nghiệp nợ thuế, doanh nghiệp nợ thuế ở TP HCM

Số doanh nghiệp nợ thuế gia tăng trong năm 2020.

Trong đó, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil là doanh nghiệp có số tiền thuế nợ lớn nhất với 373 tỷ đồng. Ba doanh nghiệp tiếp theo có số thuế nợ trên 200 tỷ đồng bao gồm Công ty TNHH MTV Cây trồng TP HCM nợ hơn 234 tỷ đồng; CTCP Cảng Phú Định nợ 222,2 tỷ đồng và CTCP Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng - Thương mại - Sản xuất Nhựt Thành còn nợ 220,5 tỷ đồng. Kế đến là 8 doanh nghiệp nợ trên 100 tỷ đồng gồm CTCP Xây dựng và Kinh doanh nhà Tân An Huy còn nợ 180,2 tỷ đồng; CTCP Thương mại - Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Bách Khoa Việt với số nợ là 168,2 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ nợ 136 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty Đá xây dựng Bình Dương tại TP HCM nợ 130,5 tỷ đồng; CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo còn nợ 120,8 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ nợ gần 116 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại Lô Hội có nợ 112,7 tỷ đồng và CTCP Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng nợ 111,7 tỷ đồng. 

Ngoài ra, có 10 doanh nghiệp nợ thuế từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng; 51 công ty nợ thuế từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng và đa phần còn lại nợ từ 1 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng...

So với danh sách nợ thuế kỳ 1/2020 được công bố vào đầu tháng 3, số doanh nghiệp có nợ thuế tăng thêm 51 đơn vị và số thuế còn nợ tăng thêm 1.471 tỷ đồng. Khi đó, doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất là Công ty TNHH MTV Cây trồng TP HCM chỉ mới nợ hơn 225 tỷ đồng, thấp hơn mức nợ 234 tỷ đồng hiện nay...

Bài viết liên quan