4 vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ trong tự chủ đại học

Theo Uỷ viên Bộ Chính Trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, vấn đề tự chủ đại học được đặt ra từ năm 1998, tuy nhiên khi triển khai trong thực tế đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung tháo gỡ.

tự chủ đại học, Đại học, giáo dục đại học, phó chủ tịch quốc hội Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường Trực Quốc Hội tại Hội thảo Giáo dục năm 2020. Ảnh: Thế Đại

Theo Uỷ viên Bộ Chính Trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, vấn đề tự chủ đại học được đặt ra từ năm 1998, tuy nhiên khi triển khai trong thực tế đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung tháo gỡ.

Ngày 27.11, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với một số cơ sở giáo dục đại học tổ chức hội thảo giáo dục Việt Nam 2020 với chủ đề “Tự chủ trong giáo dục đại học – từ chính sách đến thực tiễn”.

Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ GDĐT, Ban Tuyên giáo trung ương, đại diện nhiều trường đại học cùng chuyên gia và các nhà khoa học.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, giáo dục và đào tạo là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với quốc gia, dân tộc ở mọi thời đại, đều được xem là giải pháp quan trọng hàng đầu để phát triển đất nước.

Trên 30 năm đổi mới, giáo dục Đại học Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mạng lưới các trường phát triển nhanh và đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học từng bước hoàn thiện là hành lang pháp lý cho giáo dục đại học phát triển phù hợp với chủ trương, định hướng đổi mới của Đảng. Đặc biệt có nhiều chính sách mới đã được hoạch định và thực thi như việc đẩy mạnh tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học.

"Tuy nhiên trong thực thi còn những khó khăn, rào cản, khoảng cách, đây là một nội dung trong những thách thức, đòi hỏi phải đổi mới của giáo dục Đại học Việt Nam" - Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Vấn đề tự chủ đại học được đặt ra từ năm 1998 tuy nhiên khi triển khai đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung tháo gỡ. Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị các đại biểu tập trung tháo gỡ 4 vấn đề vướng mắc chính trong Hội thảo Giáo dục 2020.

Đầu tiên là các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ phải có trách nhiệm giải trình theo quy định, các cơ quan có trách nhiệm đã tôn trọng quyền đó của các cơ sở đại học hay chưa?

Điều kiện thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, trách nhiệm của hội đồng trường; hội đồng Đại học đã phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng thế nào? quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế về quản lý nội bộ, các chính sách bảo đảm chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn Nhà nước quy định ra sao?

Tiếp đó, quyền tự chủ học thuật, trong hoạt động chuyên môn của các cơ sở giáo dục đại học. Ngoài ra là quyền tự chủ trong tổ chức và nhân sự liên quan đến cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, về tiêu chuẩn, danh mục việc làm liên quan đến tuyển dụng, sử dụng hoặc cho thôi việc với giảng viên, các viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục đại học.

Cuối cùng cần hoàn thiện quy chuẩn về quyền tự chủ trong tài chính và tài sản (kể cả các nguồn thu) quản lý sử dụng tài chính, tài sản, chính sách thu hút các nhà đầu tư phát triển, chính sách học phí, học bổng đối với người học.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, kết quả hội thảo sẽ góp phần cung cấp cơ sở, lý luận thực tiễn cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định các chính sách phát triển giáo dục Đại học, hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển giáo dục đại học hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bài viết liên quan